Ποιοί είμαστε

H επιχείρηση "The Accountant" πλαισιώνεται από στελέχη με πολύχρονη εμπειρία. O επικεφαλής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Γεώργιος Βισβίκης είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και καταξιωμένος επαγγελματίας στο ελεγκτικό επάγγελμα. Η σημαντική εμπειρία των στελεχών μας μέσω της απασχόλησης τους στις μεγαλύτερες πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες και την ενασχόλησης τους σε τακτικούς, φορολογικούς και λοιπές ελεγκτικές εργασίες έχει ως αποτέλεσμα την παροχή προς εσάς υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ελεγκτικά, φορολογικά, λογιστικά και χρηματοοικονομικά αντικείμενα.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα μας είναι η σημαντική και πολύχρονη εμπειρία μας και ταυτόχρονα η ευελιξία και η αμεσότητα και ειλικρίνεια που μπορεί να προσφέρει η προσωπική επαφή των στελεχών μας με τον πελάτη.

Στρατηγική και στόχος μας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε εσάς και οι βασικές μας αρχές διακρίνονται από αξιοπιστία , μεθοδικότητα, επαγγελματισμό και εχεμύθεια. Τα εν λόγω στοιχεία και η ανεξαρτησία μας, αποτελούν το καλύτερο "εργαλείο" για να σας προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις.

«Η υψηλή ποιότητα των εργασιών μας είναι προϊόν της εκτεταμένης πολύχρονης εμπειρίας μας και μέσω της επιμελούς εκτέλεσης αυτών δίνουμε έμφαση στην ανάλυση των δικών σας αναγκών.»

Γιώργος Ι. Βισβίκης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής